Back to top
Chicago, Illinois (1991) by Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1991