Back to top
Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku (1984) by Issei Suda
Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku
1984