Back to top

Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku

Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku (1984) by Issei Suda
Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku
1984
Vintage silver print
8-1/2
8-3/8