Back to top

Acropolis

Acropolis (1972) by Kenneth Josephson
Acropolis
1972
Gelatin silver print
7-15/16
12